Φράγκων 12 | Τηλέφωνα: τ. 2310550184 f. 2310 550 185 | info@xefteri.com.gr
 • logistikes-yphresies

  Λογιστικές Υπηρεσίες

01

Υποστήριξη

Το απαιτητικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον δημιουργεί την ανάγκη στις σύγχρονες επιχειρήσεις για μία ολοκληρωμένη λογιστική υποστήριξη από καταρτισμένους επαγγελματίες.

02

Στόχος

Στόχος μας στο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο “Ξεφτέρη Ελένη” είναι να προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης ώστε να συμβάλλουμε ενεργά στην ανάπτυξη της.

03

Υπευθυνότητα

Με υπευθυνότητα και συνεχή ενημέρωση παρέχουμε λογιστικές και φορολογικές λύσεις, σας υποστηρίζουμε στην λήψη σωστών στρατηγικών αποφάσεων, διασφαλίζοντας τα συμφέροντά σας.

Προσφερόμενες Λογιστικές Υπηρεσίες

 • Εγκατάσταση και οργάνωση νέων λογιστηρίων
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
 • Κοστολόγηση
 • Τήρηση Β΄και Γ’ κατηγορίας βιβλίων
 • Κατάθεση Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων ΜΥΦ
 • Ταμειακές ροές
 • Ψηφιοποίηση αρχείου φορολογικών και λογιστικών εγγράφων
 • Σύνταξη ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων – Εργασίες τέλους χρήσης – Εγγραφές κλεισίματος
 • Ανακοινώσεις Α.Ε , .Ε.Π.Ε και Ι.Κ.Ε. στο ΓΕΜΗ

Υπόλοιπες υπηρεσίες

Φορολογικές Υπηρεσίες

Στο γραφείο μας γνωρίζουμε πόσο σημαντικός είναι ο σωστός φορολογικός σχεδιασμός για την διαμόρφωση της επιχειρηματικής στρατηγικής.

Εργατικά – Μισθοδοσία

Η επιβάρυνση μιας επιχείρησης με την χρονοβόρα διαχείριση της μισθοδοσίας, στερεί πολύτιμο χρόνο από τα στελέχη της.

Ίδρυση εταιριών και διεκπεραίωση υποθέσεων

Ο επιχειρηματίας καλείται να πάρει σημαντικές αποφάσεις κατά την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης όπως η κατάλληλη νομική μορφή…

Λογιστικές & Φοροτεχνικές υπηρεσίες σε ιδιώτες

Οι ιδιώτες φορολογούμενοι έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με το πολύπλοκο και συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό νομοθετικό πλαίσιο.
Κατασκευή Ιστοσελίδων Gama Advertising - Φιλοξενία Ιστοσελίδων customLab